Kontakt

emailovaschranka

email: info (@) kvaskovanie.sk
Daniela Rau – tel. 0948888368
Naty Štefková Žúreková

PLUTOS COMPANY, s.r.o.
Východná 6968/26
91108 Trenčín
Slovensko
IČO: 45373841
IČ DPH: SK 2022963239 (platca DPH)
Zapísaná do obchod.registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 046/5422 771, 046/5422 771, fax: 046/5420 685, e-mail: tn@soi.sk