prednáška v Trebišove

prednáška o kváskovaní s Naty je zdrojom cenných informácii