prednáška v Trebišove

prednáška s praktickou ukážkou a rozdávaním kvásku s Naty je vyhľadávaná po celom Slovensku