Kontakt

emailovaschranka

email: info (@) kvaskovanie.sk
Daniela Rau – tel. 0948888368
Naty Štefková Žúreková

PLUTOS COMPANY, s.r.o.
Východná 6968/26
91108 Trenčín
Slovensko
IČO: 45373841
IČ DPH: SK 2022963239 (platca DPH)
Zapísaná do obchod.registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
email: tn@soi.sk