aj čistenie strojov spadá do praxe

cesta majstra pekára Naty