prednáška v Trebišove

prednáška s Naty o kváskovaní plná podnetov pre zdravie