certifikát o úlnej kvalifikácii

cesta majstra pekára Naty