prednáška v Trebišove

prednáška o kváskovaní s Naty v Trebišove bola veľmi hodnotná